• 在(zai)線客tou)/span>
 • 客��tou)���� class="hover"> </a></li>  <li> <a rel="nofollow" href="/b033d6688b02" target="_blank" > <img src="http://www.neovey.com/template/default/images/kf/liuyan.png" class="hover"> </a></li> </div> <div class="close-btn"><img src="http://www.neovey.com/template/default/images/kf/closebtn.png"></div> </div></div><div class="a2 s2"> <ul> <li> <a href="/334480460a18"><img border="0" src="http://www.neovey.com/data/images/slide/20190321141427_712.png" /></a> <a href="/334480460a18"><span>政府飲水解決(jue)方案</span></a> <a href="/334480460a18"><p></p></a> <a href="/334480460a18"><i></i></a> </li> <li> <a href="/8707207cb952"><img border="0" src="http://www.neovey.com/data/images/slide/20190321141439_984.png" /></a> <a href="/8707207cb952"><span>校園(yuan)飲水解決(jue)方案</span></a> <a href="/8707207cb952"><p></p></a> <a href="/8707207cb952"><i></i></a> </li> <li> <a href="/7b4b38d9d16c"><img border="0" src="http://www.neovey.com/data/images/slide/20190321141451_827.png" /></a> <a href="/7b4b38d9d16c"><span>辦公飲水解決(jue)方案</span></a> <a href="/7b4b38d9d16c"><p></p></a> <a href="/7b4b38d9d16c"><i></i></a> </li> <li> <a href="/abce6de26bb6"><img border="0" src="http://www.neovey.com/data/images/slide/20190321141507_473.png" /></a> <a href="/abce6de26bb6"><span>工(gong)廠飲水解決(jue)方案</span></a> <a href="/abce6de26bb6"><p></p></a> <a href="/abce6de26bb6"><i></i></a> </li> <li> <a href="/1e6d04287d28"><img border="0" src="http://www.neovey.com/data/images/slide/20190321141559_515.png" /></a> <a href="/1e6d04287d28"><span>醫院飲水解決(jue)方案</span></a> <a href="/1e6d04287d28"><p></p></a> <a href="/1e6d04287d28"><i></i></a> </li> <li> <a href="/1a163054204e"><img border="0" src="http://www.neovey.com/data/images/slide/20190321141522_755.png" /></a> <a href="/1a163054204e"><span>餐飲飲水解方案</span></a> <a href="/1a163054204e"><p></p></a> <a href="/1a163054204e"><i></i></a> </li> </ul></div><div class="a2 s1"> <ul> <li> <a href="/877aaa29254a" target="_blank"><img border="0" src="http://www.neovey.com/data/images/slide/20190513161128_244.jpg" /></a> <span><a href="/877aaa29254a">投資(zi)租賃(lin)模式(shi)</a></span> </li> <li> <a href="/ac0bd2b921cf" target="_blank"><img border="0" src="http://www.neovey.com/data/images/slide/20190513160607_494.jpg" /></a> <span><a href="/ac0bd2b921cf">直(zhi)購(gou)經銷模式(shi)</a></span> </li> <li> <a href="/a331ac4fdba1" target="_blank"><img border="0" src="http://www.neovey.com/data/images/slide/20190513161038_535.jpg" /></a> <span><a href="/a331ac4fdba1">EMC合(he)同能源管理模式(shi)</a></span> </li> </ul></div><div class="a1 cp"> <div class="ly-tit">產品(pin)中��xing)��/div> <ul class="fenlei"> <li><a href="/4825f0da6274" class="list_item">直(zhi)飲開水器</a></li> <li><a href="/9701ead78530" class="list_item">壁掛台式(shi)開水器</a></li> <li><a href="/c84838ac023f" class="list_item">開水器輔助產品(pin)</a></li> <li><a href="/b5a2ec483ff4" class="list_item">開水器租賃(lin)</a></li> </ul> <div class="a2 cp-cont clearfix"> <div class="cp-le fl"><p><img src="http://www.neovey.com/data/upload/image/20190412/1555036226300747.png" title="NV-T12-3SH1白色烤漆.png" alt="NV-T12-3SH1白色烤漆.png" width="600" height="600" border="0" vspace="0" style="width: 600px; height: 600px;"/></p></div> <div class="cp-body"> <div> <ul class="product_list1 clearfix">   <li>  <a href="/bec028451135" title="NV-T12-3SH7(4龍頭(tou)校園(yuan)機)"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327110300_772.jpg" alt="NV-T12-3SH7(4龍頭(tou)校園(yuan)機)" />  <div class="cont">  <span>NV-T12-3SH7(4</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/1bf5ff8e441a" title="NV-T12-3SH1雙熱"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20200303144255_554.jpg" alt="NV-T12-3SH1雙熱" />  <div class="cont">  <span>NV-T12-3SH1雙熱</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/704868fb70c6" title="NV-T12-3SH2(按鍵)"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327104713_360.jpg" alt="NV-T12-3SH2(按鍵)" />  <div class="cont">  <span>NV-T12-3SH2(按鍵)</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/7d275864b82b" title="校園(yuan)直(zhi)飲開水器(三開水一常溫水)"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327105913_265.jpg" alt="校園(yuan)直(zhi)飲開水器(三開水一常溫水)" />  <div class="cont">  <span>校園(yuan)直(zhi)飲開水器(三開</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   </ul> </div> <div style="display:none"> <ul class="product_list1 clearfix">   <li>  <a href="/decb07ffc7a6" title="NV-T12-3SH3(按鍵)"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327104153_519.jpg" alt="NV-T12-3SH3(按鍵)" />  <div class="cont">  <span>NV-T12-3SH3(按鍵)</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/d06da790fb27" title="NV-T12-3SH3(吧��shang) 醇����><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327110134_919.jpg" alt="NV-T12-3SH3(吧��shang) 醇���� />  <div class="cont">  <span>NV-T12-3SH3(吧��shang)��/span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/5271a3ad988e" title="NV-T12-3H3"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327111537_525.jpg" alt="NV-T12-3H3" />  <div class="cont">  <span>NV-T12-3H3</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/27a78d420463" title="即熱式(shi)台式(shi)雙熱開水器"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20191203090117_440.jpg" alt="即熱式(shi)台式(shi)雙熱開水器" />  <div class="cont">  <span>即熱式(shi)台式(shi)雙熱開水器</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   </ul> </div> <div style="display:none"> <ul class="product_list1 clearfix">   <li>  <a href="/c7a766f94242" title="304不銹鋼接水盤"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327112312_641.jpg" alt="304不銹鋼接水盤" />  <div class="cont">  <span>304不銹鋼接水盤</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/1a66110e783a" title="全銅(tong)定制水龍頭(tou)"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20200304135836_860.jpg" alt="全銅(tong)定制水龍頭(tou)" />  <div class="cont">  <span>全銅(tong)定制水龍頭(tou)</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/edfbff36fa3e" title="英(ying)格萊(lai)不銹鋼加熱管"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20200304152429_116.jpg" alt="英(ying)格萊(lai)不銹鋼加熱管" />  <div class="cont">  <span>英(ying)格萊(lai)不銹鋼加熱管</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/6748d218fa31" title="商(shang)務淨水器"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20190403155428_298.png" alt="商(shang)務淨水器" />  <div class="cont">  <span>商(shang)務淨水器</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   </ul> </div> <div style="display:none"> <ul class="product_list1 clearfix">   <li>  <a href="/4a3c971c0b16" title="即熱式(shi)開水器"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20191212134254_239.jpg" alt="即熱式(shi)開水器" />  <div class="cont">  <span>即熱式(shi)開水器</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/f76ebbc49aca" title="校園(yuan)直(zhi)飲開水器(三開水一常溫水)"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327105702_694.jpg" alt="校園(yuan)直(zhi)飲開水器(三開水一常溫水)" />  <div class="cont">  <span>校園(yuan)直(zhi)飲開水器(三開</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/47b516d5f473" title="純水一體機非步(bu)進式(shi)開水器"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327104756_494.jpg" alt="純水一體機非步(bu)進式(shi)開水器" />  <div class="cont">  <span>純水一體機非步(bu)進式(shi)開</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/6fe1ad65d664" title="諾衛即熱式(shi)節能開水器"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327111642_833.jpg" alt="諾衛即熱式(shi)節能開水器" />  <div class="cont">  <span>諾衛即熱式(shi)節能開水器</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   </ul> </div> </div> </div></div><div class="a1 heng"><p><img src="http://www.neovey.com/data/upload/image/20190321/1553136800545858.png" title="諾衛開水器.png" alt="諾衛開水器.png" width="1920" height="351" border="0" vspace="0" style="width: 1920px; height: 351px;"/></p></div><div class="a1 xin"> <div class="ly-tit">兩分鐘了解諾衛</div> <div class="xin-shi"> <div class="videopic"><video width="1200" src="http://www.neovey.com/template/default/images/zhanhui.mp4" controls="controls">您的瀏覽器不支持 video 標簽(qian)说涵盖。</video></div> <div class="a2"> <ul class="xin-fen">  <li><a href="/c71e13fa4f51">公司(si)新(xin)聞(wen)</a></li>  <li><a href="/0976e06eef72">行(xing)業動態</a></li>  <li><a href="/ee80692940f6">技術(shu)前沿(yan)</a></li>  </ul> <ul class="news_list1 clearfix">  <li> <div class="time fl">  <span>25</span>  2019-07 </div> <div class="cont fr">  <a href="/bc29e873a91b" title="諾衛告訴(su)你但决,什(shi)麼是千沸水石壁实、陰(yin)陽水">諾衛告訴(su)你态,什(shi)麼是千沸水祭拜、陰(yin)陽水</a>  <p>千沸水︰是指被反復加熱煮沸的水覆盖下,當水被反復煮開签运都,水中的不揮發性物質如鈣落地声、鎂等重金屬成(cheng)分...</p> </div> </li>  <li> <div class="time fl">  <span>23</span>  2019-07 </div> <div class="cont fr">  <a href="/a269c15ed86c" title="健康飲水 選擇諾衛">健康飲水 選擇諾衛</a>  <p>水是人類不可缺(que)少的重要物質斗城内,對人類來(lai)說(shuo)好人,水比(bi)食物更(geng)為(wei)珍貴开快点,不喝(he)水日中天,幾天便會死亡我很笨。安全飲...</p> </div> </li>  <li> <div class="time fl">  <span>08</span>  2019-07 </div> <div class="cont fr">  <a href="/40bc3dec511b" title="自來(lai)水合(he)格吃你,還要裝淨水器嗎浪技?">自來(lai)水合(he)格老实说,還要裝淨水器嗎单词?</a>  <p>電影《美人魚》有句話(hua)狂暴起,“如果你喝(he)不到一杯干淨的水我问出,呼(hu)吸(xi)不到一口干淨的空氣她满,掙再(zai)多錢也(ye)是...</p> </div> </li>  <li> <div class="time fl">  <span>22</span>  2019-04 </div> <div class="cont fr">  <a href="/c95117ed8dbd" title="即熱式(shi)開水器︰顛覆傳(chuan)統(tong)飲水的節能型開水器">即熱式(shi)開水器︰顛覆傳(chuan)統(tong)飲水的節能型開水器</a>  <p>提到電開水器大多數企業首(shou)先會想到“電老虎”這個詞由三,一年(nian)下來(lai)女客,電耗量是一筆��shi)恍〉目 ? ��geng)...</p> </div> </li>  <li> <div class="time fl">  <span>22</span>  2019-04 </div> <div class="cont fr">  <a href="/6f6429212b4f" title="不是所有開水器都節能庆宝,妙識(shi)節能型開水器">不是所有開水器都節能结舌,妙識(shi)節能型開水器</a>  <p> 目前市場上的開水器種類很多理想,主要是為(wei)商(shang)場人背,醫院修养好,學校初我说,辦公商(shang)務樓等這些(xie)人數密集(ji)地...</p> </div> </li>  <li> <div class="time fl">  <span>22</span>  2019-04 </div> <div class="cont fr">  <a href="/f2e18276775a" title="解讀(du)諾衛開水器的優勢">解讀(du)諾衛開水器的優勢</a>  <p> 自2007年(nian)以來(lai)置疑声,諾衛開水器已(yi)經成(cheng)立十余年(nian)多少学,這期間諾衛一直(zhi)專(zhuan)注于即開式(shi)節能型開水...</p> </div> </li>  </ul> </div></div><div class="ab clearfix"> <div class="ab-le fl"><p><img src="http://www.neovey.com/data/upload/image/20190321/1553136812715790.png" title="諾衛開水器.png" alt="諾衛開水器.png" width="500" height="370" border="0" vspace="0" style="width: 500px; height: 370px;"/></p></div> <div class="ab-ri fr"> <h3>上海捷水環保(bao)科技有限公司(si)<span>Shanghai Jieshui Environmental Protection Technology Co., Ltd.</span></h3> <div><p>    諾衛專(zhuan)注即熱式(shi)節能型開水器的研發月夜走、制造烧腾,諾衛系上海捷水環保(bao)科技有限公司(si)旗下品(pin)牌尾掩映。上海捷水專(zhuan)注于節能產品(pin)與(yu)商(shang)用水處理技術(shu)的研究(jiu)爱一点、制造这流,其創新(xin)理念設計的即熱式(shi)節能開水器在(zai)行(xing)業名列(lie)前茅希翼,是國內(na)一家(jia)專(zhuan)業堅持以即熱即用号都没、行(xing)程加熱為(wei)主的即熱節能開水器研發够落、制造商(shang)绕开,商(shang)用水處理設備針對各地水質提供(gong)合(he)理的解決(jue)方案酱油兄,與(yu)即熱式(shi)開水器完美結(jie)合(he)贏得市場廣泛關(guan)注與(yu)采納正败。</p><p>    公司(si)座落于上海市松��shan)��jiang)區三 路469號8號廠房236200,先後取得了工(gong)業產品(pin)生(sheng)產許可住说出、CQC安全認(ren)證(zheng)说认同、ISO體系認(ren)證(zheng)断回响、國家(jia)創新(xin)產品(pin)年五岁、上海市創新(xin)科技項目四周传、上海315誠信企業等榮譽一间足。</p><p style="text-align: center;"></p></div> <a href="/ca57949e1422">了解更(geng)多</a> </div></div><div class="a1 ly"> <div class="ly-tit">在(zai)線留(liu)言</div> <div class="a2 ly-cont clearfix"> <div class="ly-le fl"><p><img src="http://www.neovey.com/data/upload/image/20190321/1553136847137026.png" title="諾衛開水器.png" alt="諾衛開水器.png" width="550" height="380" border="0" vspace="0" style="width: 550px; height: 380px;"/></p></div> <div class="ly-ri fr"> <form class="message2" action="http://www.neovey.com/message/" method="post"> <input name="action" type="hidden" value="saveadd" /> <div class="clearfix">  <span>留(liu)言內(na)容</span>  <input id="content" name="content" type="text" value="請輸(shu)入留(liu)言內(na)容" onfocus="javascript:if(this.value==
 • 姓名
  電話(hua)
  郵箱
  換一張
 • 在(zai)線客tou)/span>
 • 客��tou)���� class="hover"> </a></li>  <li> <a rel="nofollow" href="/b033d6688b02" target="_blank" > <img src="http://www.neovey.com/template/default/images/kf/liuyan.png" class="hover"> </a></li> </div> <div class="close-btn"><img src="http://www.neovey.com/template/default/images/kf/closebtn.png"></div> </div></div><!--[if IE 6]> <style type="text/css">#m_div{position:absolute;}</style> <![endif]--><div id="m_div"><div class="w_title"><div id="m_top"></div><div id="m_mid"></div><div id="m_bot">歡迎給我們留(liu)言</div><a href="/708e03704036" class="m_close" title="最小化"></a></div><form class="message w_message" action="http://www.neovey.com/message/" method="post"><input name="action" type="hidden" value="saveadd" /> <div class= 請在(zai)此輸(shu)入留(liu)言內(na)容中立刻,我們會盡快與(yu)您聯系你上次。
 • 姓名
  聯系人
  電話(hua)
  座機/手(shou)機號碼(ma)
  郵箱
  郵箱
  地址
  地址
  2021年快乐8走势图 | 下一页 sitemap 2021年10月16日 13:57